WYSIWYG Web Builder

ATELIERHF.CZ

Projektový ateliér HF navazuje na "projektový ateliér Hronek & Fischer", který založili v roce 1996  pan Ing. Stanislav Hronek a pan Ing. Zdeněk Fischer.

Ateliér je volné sdružení stavebních inženýrů a techniků zabývajících se vypracováním projektové dokumentace a zajišťováním inženýrské činnosti již od roku 1996.

Projektovou dokumentaci je možno objednat v širokém rozsahu a to od vypracování zaměření stávajícího stavu, pasportu, studie, projektu pro stavební povolení až po podrobnou prováděcí dokumentaci či projektu skutečného provedení stavby. V návaznosti na vypracování projektové dokumentace je možno současně zajisti inženýrskou činnost jednak při vyřizování příslušného stavebního řízení, výběru dodavatele stavby či jednání s dotčenými orgány státní správy.

Rozsah projektovaných staveb je velice rozmanitý, ať už se jedná o objekty určené k bydlení (individuální či hromadné), nevyjímaje dřevostavby a sruby, zateplování panelových domů a občanskou nebo průmyslovou výstavbu nových objektů včetně jejich modernizací..
KONTAKTY
KONTAKTY
Ing. Stanislav Hronek
autorizovaný inženýr
+420 777 249 253
email:
hronek@atelierhf.cz

Tomáš Březina dipl.tech.
autorizovaný technik
+420 775 127 412
email:
brezina@atelierhf.cz

Zdeněk Frk, DiS.
projektant
+420 728 326 266
email:
frk@atelierhf.cz

Ing. Tomáš Jedlička
autorizovaný inženýr
+420 607 273 559

email:
jedlicka@atelierhf.cz

Jiří Růžička, DiS.
projektant
+420 728 083 602
email:
jirka.ruzi@seznam.cz

Ing. Pavel Tlamsa
projektant
+420 775 399 200
email:
tlamsap@seznam.cz

REFERENCE
REFERENCE
© Copyright 2024 ATELIERHF.CZ